1. PHƯƠNG THỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Thế Giới Bida sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ cao để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm:

  • Sử dụng mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để đảm bảo tính bảo mật khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi.
  • Sử dụng các hệ thống chống xâm nhập để ngăn chặn các hoạt động trái phép trên hệ thống của chúng tôi.
  • Sử dụng các giải pháp chống virus, phần mềm độc hại và thư rác để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và thông tin khách hàng.
  • Tạo các chính sách bảo mật thông tin và đào tạo nhân viên về việc thực hiện các chính sách này.
  • Kiểm tra thường xuyên và cập nhật các hệ thống bảo mật để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng trên hệ thống của chúng tôi.

2. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền yêu cầu Thế Giới Bida cung cấp cho họ thông tin về các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình. Nếu thông tin này không chính xác, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa hoặc xoá nó.

Nếu khách hàng không muốn nhận thông tin quảng cáo hoặc tiếp thị từ chúng tôi, họ có thể từ chối bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khách hàng cũng có quyền yêu cầu Thế Giới Bida xoá thông tin cá nhân của họ khỏi hệ thống của chúng tôi, trừ khi chúng tôi phải giữ lại thông tin đó theo luật pháp.

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thế Giới Bida có thể thay đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho khách hàng về những thay đổi này trên trang web của chúng tôi.

4. XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU KIỆN

Thế Giới Bida coi trọng việc xử lý khiếu nại và khiếu kiện của khách hàng liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân. Nếu khách hàng có bất kỳ khiếu nại hay khiếu kiện nào liên quan đến việc bảo mật thông tin của mình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý ngay lập tức. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được đăng tải trên trang web của công ty.

5.ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

Thế Giới Bida đào tạo nhân viên về việc bảo mật thông tin và giữ bí mật về thông tin khách hàng. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng nhân viên chỉ được phép tiếp cận thông tin khách hàng khi đó là cần thiết để thực hiện công việc của mình. Đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các nhân viên đã được đào tạo về bảo mật thông tin và hiểu rõ về các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

6. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thế Giới Bida cam kết cập nhật và xem xét định kỳ các chính sách bảo mật thông tin của mình để đảm bảo rằng chúng luôn phù hợp với quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng thông qua email hoặc trang web của công ty.

7. TỔ CHỨC KIỂM TRA BẢO MẬT THÔNG TIN

Thế Giới Bida sẽ kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi định kỳ để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được bảo vệ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cải thiện và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin nếu cần thiết để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được bảo vệ tốt nhất.

website : https://thegioibida.net/